ჩვენი სერვისები​

ბიზნესის გამართულად ფუნქციონირება წარმოუდგენელია საბუღალტრო საქმიანობის სწორად წარმართვის გარეშე, კომპანია Consultings Group-ის კვალიფიციურ პერსონალთა ჯგუფი უზრუნველყოფს თქვენი ბიზნესის საქართველობს კანონმდებლობის შესაბამისად წარმართვას, რაც თავიდან აგაცილებთ რისკებსა და საფრთხეებს.

ჩვენ ვმუშაობთ თქვენი ბიზნესის გამართულად ფუნქციონირებისთვის და როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კლიენტებს, ვთავაზობთ საქართველოში ბიზნესის წარმოებისათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების სრულ სპექტრს.