ქონების რეგისტრაცია

  • ქონების დარეგისტრირება შესაბამის უწყებებში როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისათვის და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა. უცხო ქვეყანაში ქონების შეძენების შემთხვევაში არის არაერთი რისკი იმისა, რომ კონკრეტული ქონება იყოს დაყადაღებული, იპოთეკით დატვირთული ან ჰქონდეს სხვა რაიმე სახის პრობლემა. აღნიშნული მომსახურება კი მოიცას ასეთი ტიპის რისკების აღმოფხვრასაც.