ქონების დაზღვევა

ქონების დაზღვევა როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისათვის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პარტნიორი სადაზღვევო კომპანიების მეშვეობით.