სანოტარო მომსახურება

სანოტარო მოქმედებებთან დაკავშირებული მომსახურება იურისტის მიერ კონკრეტული პირის საჭიროებების ზუსტად დადგენისა და შესაბამისი სანოტარო მოქმედების შერჩევის გზით. საქართველოს ტერიტორიაზე არ არსებობს გენერალური მინდობილობის ინსტიტუტი. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გესაჭიროებათ მინდობილობის შედგენა, უმჯობესია მიმართოთ იურისტს, რათა ზუსტად გათვალოს და გაწეროს ნებისმიერი მოქმედება მინდობილობაში.