სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ქირავნობა 49 წლით

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს უფლება შეისყიდოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. ჩვენ გთავაზობთ გარკვეულწილად ალტერნატიულ გამოსავალს - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ქირავნობას 49 წლით, რაც საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირს სურვილისამებრ, მისი მიზნების შესაბამისად, გრძელვადიანად ისარგებლოს აღნიშნული ტიპის მიწით. მოცემულ საკითხთან მიმართებით არსებობს უამრავი სხვა დეტალიც, რასთან დაკავშირებითაც გთხოვთ მოგვმართოთ პირადად.