კომპანიის რეგისტრაცია

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანიის დარეგისტრირება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ საქართველოში არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების გათვალისწინებით, კომპანიის დასარეგისტრირებლად ყველაზე ხელსაყრელ ორგანიზაციულ ფორმას წარმოადგენს შპს. აღნიშნული ორგანიზაციული ფორმის ოპტიმალურობა და სიმარტივე ვლინდება როგორც დასარეგისტრირებლად საჭირო დროში (რომელიც არის 1 დღე), ისე გადასახადებისა და შემოსავლების კუთხით, ასევე კანონის რეგულაციის მიხედვით.