სესხის აღება

აღნიშნული სერვისი გულისხმობს საქართველოში არსებულ ნებისმიერ საბანკო დაწესებულებაში ბინის ყიდვის მიზნით სესხის აღებას, ამავე ბინის უზრუნველყოფით.