ნებისმიერი სახის მინდობილობა

ნებისმიერი სახის მინდობილობის შედგენა და მასთან დაკავშირებული საკითხების უზრუნველყოფა, მათ შორის მინდობილი პირის სტატუსით ოპერერირება.