ჩვენს შესახებ

Consultings Group​
წარმატების გასაღები თქვენი ბიზნესისთვის!

Consultings Group არის კომპანია, რომელიც დაკომპლექტებულია პროფესიონალი და გამოცდილი სპეციალისტებით. ჩვენი გუნდის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს კლიენტი კომპანიებისათვის მომსახურების მაქსიმალურად სწრაფად მიწოდება და პრობლემური საკითხების მაქსიმალურად მარტივად გადაჭრა. სწორედ აღნიშნულმა სისწრაფემ და სიმარტივემ განაპირობა წლების განმავლობაში ჩვენი სპეციალისტების მომსახურებით მოსარგებლე კლიენტების მრავალრიცხოვნობა ბაზარზე.

ჩვენი სპეციალისტების მომსახურებით სარგებლობენ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ბიზნეს სუბიექტები.